Według statystyk, Polska jest liderem picia piwa w Europie. Instytut Jagielloński oszacował, że przeciętnie każdy Polak po ukończeniu 15 roku życia wypija 136 litrów piwa rocznie. Statystyki świadczą również o tym, że piwo jest najchętniej spożywanym alkoholem w naszym kraju (ponad 55% alkoholów spożywanych w Polsce to piwo). Kapsle i […]