Praca detektywa z pewnością jest bardzo ciekawa, choć czasem wygląda zupełnie inaczej, niż mają to w zwyczaju przedstawiać seriale czy filmy kryminalne. Decydujący się na wykonywanie tego zawodu zajmują się przede wszystkim zbieraniem informacji, czy to na temat majątku w stosunkach gospodarczych, wiarygodności szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, czy też miejsca pobytu osób zaginionych lub ukrywających się, ale także bardzo często w ostatnim czasie z pomocy detektywa korzystają osoby, chcące dowieść niewierności swojego partnera.

Ceny za usługi detektywa

detektyw Co więcej, przedstawiciele tego zawodu twierdzą, że w większości przypadków zarzuty dotyczące zdrady są słuszne, a na ich udowodnienie wystarczy często jedynie piętnaście minut. Tylko co piąte zlecenie kończy się oczyszczeniem podejrzanego z zarzutów. Sygnałów alarmowych jest wiele. Zwykle zaczyna się od poczucia oddalenia, następnie możemy zaobserwować zmianę zachowania, większą niż dotychczas dbałość o wygląd, coraz częstsze wyjazdy służbowe czy konieczność zostawania po godzinach w pracy. Często o podejrzeniu zdrady przesądza telefon – jeśli partner stał się na jego punkcie bardzo wyczulony, stara się go pilnować i mieć zawsze pod ręką lub nagle zmienił hasło dostępu do urządzenia, wówczas zaczynamy podejrzewać, że dzieję się coś złego i aby się przekonać, szukamy pomocy w agencji detektywistycznej.

detektyw Zanim jednak postanowimy skorzystać z usługi, wybierzmy odpowiednią osobę lub agencję, która zapewni nam nie tylko niepodważalne dowody, ale również anonimowość i poufność prowadzonych działań. Przed dokonaniem wyboru musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, a jak najniższe koszty nie powinny być jedynym kryterium podejmowanej decyzji, bowiem jeśli interesuje nas detektyw od zdrad – cennik uniwersalny nie istnieje. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy i czasu poświęconego na jej rozwikłanie, a także użytych sposobów na zdobycie materiału dowodowego. Jeśli cena jest zbyt niska w porównaniu do konkurencji, powinno być to dla nas alarmującym sygnałem. Kolejna ważna kwestia to pozwolenie na prowadzenie takiej działalności.

Profesjonalny detektyw już na początku wylegitymuje się posiadaną licencją, podpisze umowę na zlecenie, wyda potwierdzenie wpłacenia zaliczki, a po wykonaniu usługi przekaże materiał dowodowy wraz ze sprawozdaniem o czynnościach, które przeprowadził w celu ich uzyskania. Zdecydowanie wystrzegajmy się pseudo detektywów, które unikają podania pełnej nazwy swojej firmy czy wykręcają się przed spotkaniem w biurze.